Administracyjne

   
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
  • odwołania od decyzji administracyjnych
  • zażalenia na postanowienia administracyjne
  • skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji)
  • wnioski (np. o wznowienie postępowania)
  • skargi kasacyjne