Gospodarcze

   
Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w tym:
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych
  • doradztwo w wyborze formy działalności
  • doradztwo w zakresie sposobu zakończenia działalności
  • sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich
  • zakładanie spółek i innych podmiotów wraz z rejestracją w KRS
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym