Praca i ubezpieczenia

   
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
 • prawa pracy, w tym:
  • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • wypadki przy pracy
  • rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrot kosztów dojazdu na delegację
  • mobbing, dyskryminacja
  • wydanie / sprostowanie świadectwa pracy
  • naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
  • zapłata zaległego wynagrodzenia

 • ubezpieczeń społecznych, w tym:
  • ustalenie prawa do emerytury, wysokości emerytury
  • okresy pracy w warunkach szczególnych
  • ustalenie prawa do renty wojskowej
  • prawo do emerytury policyjnej
  • zasiłek chorobowy
  • rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • ustalenie stopnia niepełnosprawności
  • ustalenie prawa do karty parkingowej